X Menu sluiten

Taal

Hoe herken je digitaal pesten? En wat is er aan te doen?

Veiligheidsscenario's

Risk Factory

Herkennen van onveilige situaties

Je kunt veel zelf doen om in je eigen woonomgeving brand te voorkomen. Aan de hand van diverse brandgevaarlijke situaties worden kinderen bewust gemaakt van de gevaren in de eigen leefomgeving.

Lees meer
Internetveiligheid

In het eerste deel van dit scenario leren de deelnemers welke informatie je wel en niet achter moet laten op internet. Vervolgens gaat ieder kind op zijn eigen pc aan de slag met een social media platform en kiest enkele contacten.

Lees meer
Vuurwerk

Dit scenario is samen met Brandweer Twente, de politie Oost Nederland, het Medisch Spectrum Twente, revalidatiecentrum het Roessingh en veiligheid.nl ontwikkeld. Kinderen zijn zich niet (altijd) bewust van de gevaren van vuurwerk.

Lees meer
112 melding

Als er iets ernstigs aan de hand is, kun je altijd 112 bellen. Maar nooit voor de lol! We leren de bezoekers welke informatie ze paraat moeten hebben voordat ze de hulpdiensten bellen.

Lees meer
Groepsdruk

Dit scenario is samen met bureau HALT en Politie ontwikkeld. Kinderen zijn zich niet (altijd) bewust van groepsdruk en de grote gevolgen die dit fenomeen kan hebben.

Lees meer
Verkeersveiligheid

Waar moet je op letten in de buurt van een vrachtwagen, bus of ander groot voertuig? Kennen jullie de dode hoek? Met deze vragen geven we kinderen - met behulp van een echte bus - inzicht in de gevaren in de omgeving van een groot voertuig.

Lees meer
Alcohol

In samenwerking met Tactus is dit scenario ontwikkeld. Door op jonge leeftijd te beginnen met het drinken van alcohol zullen de hersenen zich minder ontwikkelen en is de kans op verslaving groter.

Lees meer

“We zijn ons ervan bewust dat het succes van de Risk Factory voor een groot deel afhangt van de degene die de kinderen begeleidt tijdens de scenario’s. Ze moeten niet alleen affiniteit hebben met de doelgroep, maar ook aansluiting zoeken in o.a. taalgebruik, groepsdynamica en didactische aanpak. Daarom werken we samen met o.a. Universiteit Twente en Saxion Hogescholen en koppelen de uitkomsten van wettenschappelijk onderzoek terug naar deze begeleiders. Zo leren ze hoe ze ‘verbinding’ krijgen met (de belevingswereld van) de kinderen".

Stefan Mues, projectleider Risk Factory