X Menu sluiten

Taal

Nieuws

Risk Factory

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 08-03-2019
Door: Twente Safety Campus

Bedankt!

Op ons terrein staan veel gebouwen en containers. Onlangs heeft het bedrijf Unica Building Services een container kosteloos beschikbaar gesteld. Het Safety Field Lab zal deze gaan gebruiken voor opslag van materiaal. We zijn Unica Building Services hier natuurlijk zeer erkentelijk voor en brengen via deze weg onze dank over.

 

blog
Geplaatst op: 21-09-2018
Door: Safety Field Lab

Eerste trainingsprogramma voor drones afgerond!

Brandweermensen uit Rijssen en Vriezenveen hebben onlangs de opleiding voor sensorbedienaar en waarnemer gevolgd van de Brainbox Drones. De opleiding wordt sinds kort aangeboden op de Twente Safety Campus en wordt verzorgd door instructeurs en piloten van de brandweer.

Het programma bestond uit een theoretisch deel en praktijkoefeningen. Naast de wet- en regelgeving komen sensorbediening, vluchtvoorbereiding en de noodprocedure aan bod. Daarnaast werden scenario’s getraind waarbij de drone werd ingezet. De opleiding werd door alle tien de deelnemers met succes afgerond.

De brandweermensen worden toegevoegd aan het drone-team van Brandweer Twente. Het team bestaat uit een gezagvoerder, piloot, sensorbedienaar en waarnemer. De brandweer in Twente heeft in de afgelopen jaren samen met de brandweer Midden West Brabant een pilot voor de brandweer in Nederland uitgevoerd. Deze kennis en ervaringen zijn gebruikt voor het vliegen met drones door de brandweer in heel Nederland. De bedoeling is dar er zeven droneteams komen. Lees er meer over op: : https://www.brandweer.nl/ons-werk/drones-bij-de-brandweer

Ook een training volgen?

De Twente Safety Campus is de ideale locatie om het trainingsprogramma Brainbox Drones te volgen. We beschikken over verschillende oefenobjecten voor realistische trainingen waar verschillende praktijkscenario’s getraind kunnen worden. Denk dan aan het inzetten van drones bij scenario’s als brand, hulpverlening en IBGS. Om te mogen vliegen met drones wordt gezorgd voor de noodzakelijke ontheffingen. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Troned.

blog
Geplaatst op: 16-07-2018
Door: Troned

Nieuw trainingsobject voor Troned

Sinds 23 februari heeft Troned een nieuw trainingsobject: een passagierstrein. Het gaat hier om de zogenaamde Mat’64 trein. Ook wel bekend als de standaard stoptrein of de Apekop. Dit type trein is van 1961 tot 2016 in dienst geweest bij de Nederlandse Spoorwegen. De twee treinstellen zijn op speciaal daarvoor bestemde trailers geplaatst en naar de Twente Safety Campus gereden. Daar is de trein weer in elkaar gezet en op het spoor gezet.

“We gaan de trein gebruiken voor training van de first responders van de politie, ambulance en brandweer”, vertelt Jan Terhalle van Troned. “De trein is een waardevolle aanvulling op onze trainingsobjecten. Door de hulpverleners kunnen diverse scenario’s worden getraind. Denk dan bijvoorbeeld aan een ongeval tussen een trein en voertuig, een brand in een treinstel en de amokprocedure van de politie”.

 

 

blog
Geplaatst op: 26-02-2018
Door: Troned

14e bestuur tekent intentieverklaring!

Op woensdag 15 november ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting voor Katholiek en openbaar primair onderwijs Keender een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van de dertien basisscholen uit de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente wordt opgenomen. Keender is het veertiende Twentse bestuur dat zich verbindt aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op dit moment bezoeken ongeveer 5.000 leerlingen de Risk Factory Twente.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Holthuizen uit Haaksbergen ondertekenden de burgemeester van Haaksbergen, de heer Kok, en de algemeen directeur van Keender, de heer Velseboer de intentieverklaring.

 

blog
Geplaatst op: 15-11-2017
Door: Risk Factory Twente

Risk Factory opent vuurwerkscenario

De Risk Factory Twente heeft een nieuw veiligheidsscenario toegevoegd aan het lesprogramma voor basisschoolleerlingen. In de afgelopen weken is het vuurwerkscenario ontwikkeld. Kinderen ervaren zelf wat de gevaren en de gevolgen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk. Op woensdag 7 november werd het scenario officieel geopend. Burgemeester Gerritsen van Almelo knipte samen met een leerling van basisschool De Wereldboom uit Almelo het lintje door. Groep 8 van deze school had de primeur. Zij mochten als eerste het scenario ervaren.

Zelf ervaren wat de gevolgen van het afsteken van vuurwerk

In de Risk Factory Twente beleven basisschoolleerlingen veiligheid om zich bewust te maken van de risico’s. In acht nagebootste praktijksituaties leren ze om te gaan met onveilige situaties en hoe ze moeten handelen. In deze periode is ook plaats gemaakt voor vuurwerk. Want juist in deze periode zijn kinderen bezig met vuurwerk. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Reden voor de Risk Factory Twente om de handen ineen te slaan. Samen met Brandweer Twente, de politie Oost Nederland, het Medisch Spectrum Twente, revalidatiecentrum het Roessingh en veiligheid.nl is een vuurwerkscenario aan het educatieprogramma toegevoegd. In dat scenario ervaren kinderen wat de gevolgen kunnen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk.

Echt gewaarschuwd
Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken is een ruimte ingericht als hangplek voor jongeren. Voordat de kinderen de ruimte ingaan wordt bij hen de dominante hand gefixeerd. Met die hand moeten zijn enkele dagelijkse handelingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het veters strikken of schrijven. Ook krijgen de kinderen voorlichting van een oogarts waarbij praktijkvoorbeelden worden aangehaald. Tot slot krijgen de kinderen nog praktijktips en wordt een quiz gehouden over dit onderwerp. In de afgelopen weken werd al met verschillende klassen proef gedraaid. Kinderen waarderen het scenario gemiddeld met een ruime 9. Ze geven aan veel geleerd te hebben en echt gewaarschuwd te zijn.

blog
Geplaatst op: 07-11-2018
Door: Risk Factory Twente

Relatiedag Aqua +

Op 16 mei organiseerde Aqua+ haar relatiedag bij ons op de Twente Safety Campus. Zij kregen onder andere een rondleiding op het terrein, een workshop brandgedrag en brandonderzoek. En natuurlijk werd ook nog de Risk Factory bekeken. Ze maakten een mooie impressie van de dag.

blog
Geplaatst op: 12-09-2018
Door: Safety Field Lab

Alle Bornse basisscholen naar Risk Factory

Op maandag 26 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en alle Bornse basisscholen een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory voor de komende drie jaar in de lesprogramma’s van alle groepen 8 wordt opgenomen.

Ondertekening intentieverklaring
De Veiligheidsregio Twente en de Bornse basisscholen verbinden zich voor een periode van drie jaar aan elkaar. Leerlingen van groep 8 van alle 12 basisscholen gaan het interactieve veiligheidseducatieprogramma volgen op de Risk Factory Twente. Borne is één van de weinige Twentse gemeenten waarbij alle scholen zich aansluiten bij de het veiligheidseducatiecentrum. Het concept Risk Factory wordt in de lesprogramma’s van de scholen opgenomen. Om dit kracht bij te zetten worden afspraken vastgelegd in de ondertekening van een intentieverklaring. Dit wordt op maandag 26 maart gedaan wanneer de Risk Factory ook de 10.000ste leerling ontvangt. In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Vonder ondertekende de burgemeester van Borne, de heer Welten, de intentieverklaring in de Risk Factory Twente.

Meer kennis over veiligheid
“Als burgemeester van Borne ben ik ontzettend blij met het feit dat elke Bornse basisschoollleerling de Risk Factory gaat bezoeken”, zegt Rob Welten. “Wetenschappelijk onderzoekt toont namelijk aan dat bezoekers van de Risk Factory drie keer meer kennis over veiligheid hebben dan niet-bezoekers. Het leidt tot een hoog veiligheidsbewustzijn en grote intentie op zelfredzaamheid. Voor nu én in de toekomst. Dat is niet alleen goed voor de kinderen en hun eigen omgeving, maar ook voor de gemeente Borne.”

10.000 leerling
In vier jaar is het aantal leerlingen dat de Risk Factory bezocht gestegen van ruim 1.400 naar ruim 4.400 leerlingen per schooljaar.  De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op maandag 26 maart werd de 10.000 bezoeker in het zonnetje gezet. Leerling Jan Schaad van basisschool De Vonder kreeg van burgemeester Welten een verrassingspakketje aangeboden. Ook de rest van de klas bleef niet zonder lege handen staan. Zij kregen een cadeaubon ter besteding aan een buitenactiviteit.

blog
Geplaatst op: 26-03-2018
Door: Risk Factory Twente

De drone ziet de brandhaard wel

Reportage in NRC

Eind dit jaar moet binnen een uur in het hele land een brandweerdrone kunnen vliegen. Met de technologie moet de hulpdienst meer kunnen zien en meten.

„Kan ik opstijgen?” vraagt brandweerman Marco Valstar. Hij draagt een geel hesje over zijn zwarte brandweertenue. ‘Piloot’, staat erop. In zijn handen houdt hij een controller die eruitziet als groot uitgevallen gamejoystick.

Een collega naast hem werpt een aandachtige blik op twee schermen in tabletformaat. „Het kan.” Dan klinkt een hoog, zoemend geluid. Een rode drone met witte en blauwe strepen wiebelt de lucht in.

De brandweermannen staan op de Twentse Safety Campus, een industrieterrein naast Twente Airport. Ze oefenen hier twee keer per week. De brandweer probeert verschillende scenario’s waarbij ze in de toekomst drones willen inzetten. Nog dit jaar wil de brandweer op alle plekken in het land binnen een uur een drone kunnen laten vliegen, vanaf minstens vijf locaties.

Lees hier het hele artikel.

 

blog
Geplaatst op: 26-01-2018
Door: Twente Safety Campus

Drones: hulpdiensten zetten stap in samenwerking

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio's Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt voor het landelijke project Drones van Brandweer Nederland. Met als doel het inrichten van een eigen landelijke vliegorganisatie voor de brandweer. ‘We komen nu in de volgende fase’, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘We zoeken naar samenwerking met Defensie en de nationale politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.’

Samenwerkende hulpdiensten

De samenwerking is vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.’ Dat gebeurde - in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – op vrijdag 8 september tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’ op de Twente Safety Campus. Wevers: ‘Een betere plek voor de ondertekening is er niet. Op deze locatie, met defensieverleden, werken hulpdiensten, onderwijs, instellingen en burgers samen aan veiligheid. Bovendien heeft het chinese bedrijf DJI onlangs een Memorandum of Understanding met Space53 ondertekend. Het bedrijf kiest er voor om samen met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. De brandweer én de Twente Safety Campus zijn hier als partner bij betrokken’.

 

Lees hier meer over het seminar drones op de Twente Safety Campus.

blog
Geplaatst op: 08-09-2017
Door: Twente Safety Campus

Project UIVER

Project UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response oftewel drones.
Drones worden, zowel particulier als zakelijk, steeds vaker ingezet. Met drones worden in dit project onbemande luchtvaartuigen bedoeld, ook wel ‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV). Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf de grond worden gestuurd of kan het zelfstandig vliegen volgens voorprogrammering. Ze bieden bovendien vele innovatieve toepassingsmogelijkheden om sneller, beter, veiliger en efficiënter te kunnen werken.

Het project heeft een Europese EFRO subsidie toegekend gekregen. Het is gericht op het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van een drietal experimentele, op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen met de inzet van drones. De drie scenario’s zijn: inbraak bedrijventerrein, groot verkeersongeval, vermiste personen (forensisch onderzoek).

Dit project is opgezet met de Twente Safety Campus (TSC), Brandweer Twente, politie, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en een aantal bedrijven die zich richten op dronetechnologie. Op de TSC zelf zullen verschillende faciliteiten ontwikkeld en beruikt worden voor het testen met drones!

blog
Geplaatst op: 08-03-2019
Door: Twente Safety Campus

Risk Factory opent vuurwerkscenario

De Risk Factory Twente heeft een nieuw veiligheidsscenario toegevoegd aan het lesprogramma voor basisschoolleerlingen. In de afgelopen weken is het vuurwerkscenario ontwikkeld. Kinderen ervaren zelf wat de gevaren en de gevolgen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk. Op woensdag 7 november werd het scenario officieel geopend. Burgemeester Gerritsen van Almelo knipte samen met een leerling van basisschool De Wereldboom uit Almelo het lintje door. Groep 8 van deze school had de primeur. Zij mochten als eerste het scenario ervaren.

Zelf ervaren wat de gevolgen van het afsteken van vuurwerk

In de Risk Factory Twente beleven basisschoolleerlingen veiligheid om zich bewust te maken van de risico’s. In acht nagebootste praktijksituaties leren ze om te gaan met onveilige situaties en hoe ze moeten handelen. In deze periode is ook plaats gemaakt voor vuurwerk. Want juist in deze periode zijn kinderen bezig met vuurwerk. En dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Reden voor de Risk Factory Twente om de handen ineen te slaan. Samen met Brandweer Twente, de politie Oost Nederland, het Medisch Spectrum Twente, revalidatiecentrum het Roessingh en veiligheid.nl is een vuurwerkscenario aan het educatieprogramma toegevoegd. In dat scenario ervaren kinderen wat de gevolgen kunnen zijn als er iets mis gaat bij het afsteken van vuurwerk.

Echt gewaarschuwd
Om het scenario zo realistisch mogelijk te maken is een ruimte ingericht als hangplek voor jongeren. Voordat de kinderen de ruimte ingaan wordt bij hen de dominante hand gefixeerd. Met die hand moeten zijn enkele dagelijkse handelingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het veters strikken of schrijven. Ook krijgen de kinderen voorlichting van een oogarts waarbij praktijkvoorbeelden worden aangehaald. Tot slot krijgen de kinderen nog praktijktips en wordt een quiz gehouden over dit onderwerp. In de afgelopen weken werd al met verschillende klassen proef gedraaid. Kinderen waarderen het scenario gemiddeld met een ruime 9. Ze geven aan veel geleerd te hebben en echt gewaarschuwd te zijn.

blog
Geplaatst op: 07-11-2018
Door: Risk Factory Twente

Bedankt!

Op ons terrein staan veel gebouwen en containers. Onlangs heeft het bedrijf Unica Building Services een container kosteloos beschikbaar gesteld. Het Safety Field Lab zal deze gaan gebruiken voor opslag van materiaal. We zijn Unica Building Services hier natuurlijk zeer erkentelijk voor en brengen via deze weg onze dank over.

 

blog
Geplaatst op: 21-09-2018
Door: Safety Field Lab

Relatiedag Aqua +

Op 16 mei organiseerde Aqua+ haar relatiedag bij ons op de Twente Safety Campus. Zij kregen onder andere een rondleiding op het terrein, een workshop brandgedrag en brandonderzoek. En natuurlijk werd ook nog de Risk Factory bekeken. Ze maakten een mooie impressie van de dag.

blog
Geplaatst op: 12-09-2018
Door: Safety Field Lab

Eerste trainingsprogramma voor drones afgerond!

Brandweermensen uit Rijssen en Vriezenveen hebben onlangs de opleiding voor sensorbedienaar en waarnemer gevolgd van de Brainbox Drones. De opleiding wordt sinds kort aangeboden op de Twente Safety Campus en wordt verzorgd door instructeurs en piloten van de brandweer.

Het programma bestond uit een theoretisch deel en praktijkoefeningen. Naast de wet- en regelgeving komen sensorbediening, vluchtvoorbereiding en de noodprocedure aan bod. Daarnaast werden scenario’s getraind waarbij de drone werd ingezet. De opleiding werd door alle tien de deelnemers met succes afgerond.

De brandweermensen worden toegevoegd aan het drone-team van Brandweer Twente. Het team bestaat uit een gezagvoerder, piloot, sensorbedienaar en waarnemer. De brandweer in Twente heeft in de afgelopen jaren samen met de brandweer Midden West Brabant een pilot voor de brandweer in Nederland uitgevoerd. Deze kennis en ervaringen zijn gebruikt voor het vliegen met drones door de brandweer in heel Nederland. De bedoeling is dar er zeven droneteams komen. Lees er meer over op: : https://www.brandweer.nl/ons-werk/drones-bij-de-brandweer

Ook een training volgen?

De Twente Safety Campus is de ideale locatie om het trainingsprogramma Brainbox Drones te volgen. We beschikken over verschillende oefenobjecten voor realistische trainingen waar verschillende praktijkscenario’s getraind kunnen worden. Denk dan aan het inzetten van drones bij scenario’s als brand, hulpverlening en IBGS. Om te mogen vliegen met drones wordt gezorgd voor de noodzakelijke ontheffingen. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op de website van Troned.

blog
Geplaatst op: 16-07-2018
Door: Troned

Alle Bornse basisscholen naar Risk Factory

Op maandag 26 maart ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en alle Bornse basisscholen een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory voor de komende drie jaar in de lesprogramma’s van alle groepen 8 wordt opgenomen.

Ondertekening intentieverklaring
De Veiligheidsregio Twente en de Bornse basisscholen verbinden zich voor een periode van drie jaar aan elkaar. Leerlingen van groep 8 van alle 12 basisscholen gaan het interactieve veiligheidseducatieprogramma volgen op de Risk Factory Twente. Borne is één van de weinige Twentse gemeenten waarbij alle scholen zich aansluiten bij de het veiligheidseducatiecentrum. Het concept Risk Factory wordt in de lesprogramma’s van de scholen opgenomen. Om dit kracht bij te zetten worden afspraken vastgelegd in de ondertekening van een intentieverklaring. Dit wordt op maandag 26 maart gedaan wanneer de Risk Factory ook de 10.000ste leerling ontvangt. In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Vonder ondertekende de burgemeester van Borne, de heer Welten, de intentieverklaring in de Risk Factory Twente.

Meer kennis over veiligheid
“Als burgemeester van Borne ben ik ontzettend blij met het feit dat elke Bornse basisschoollleerling de Risk Factory gaat bezoeken”, zegt Rob Welten. “Wetenschappelijk onderzoekt toont namelijk aan dat bezoekers van de Risk Factory drie keer meer kennis over veiligheid hebben dan niet-bezoekers. Het leidt tot een hoog veiligheidsbewustzijn en grote intentie op zelfredzaamheid. Voor nu én in de toekomst. Dat is niet alleen goed voor de kinderen en hun eigen omgeving, maar ook voor de gemeente Borne.”

10.000 leerling
In vier jaar is het aantal leerlingen dat de Risk Factory bezocht gestegen van ruim 1.400 naar ruim 4.400 leerlingen per schooljaar.  De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op maandag 26 maart werd de 10.000 bezoeker in het zonnetje gezet. Leerling Jan Schaad van basisschool De Vonder kreeg van burgemeester Welten een verrassingspakketje aangeboden. Ook de rest van de klas bleef niet zonder lege handen staan. Zij kregen een cadeaubon ter besteding aan een buitenactiviteit.

blog
Geplaatst op: 26-03-2018
Door: Risk Factory Twente

Nieuw trainingsobject voor Troned

Sinds 23 februari heeft Troned een nieuw trainingsobject: een passagierstrein. Het gaat hier om de zogenaamde Mat’64 trein. Ook wel bekend als de standaard stoptrein of de Apekop. Dit type trein is van 1961 tot 2016 in dienst geweest bij de Nederlandse Spoorwegen. De twee treinstellen zijn op speciaal daarvoor bestemde trailers geplaatst en naar de Twente Safety Campus gereden. Daar is de trein weer in elkaar gezet en op het spoor gezet.

“We gaan de trein gebruiken voor training van de first responders van de politie, ambulance en brandweer”, vertelt Jan Terhalle van Troned. “De trein is een waardevolle aanvulling op onze trainingsobjecten. Door de hulpverleners kunnen diverse scenario’s worden getraind. Denk dan bijvoorbeeld aan een ongeval tussen een trein en voertuig, een brand in een treinstel en de amokprocedure van de politie”.

 

 

blog
Geplaatst op: 26-02-2018
Door: Troned

De drone ziet de brandhaard wel

Reportage in NRC

Eind dit jaar moet binnen een uur in het hele land een brandweerdrone kunnen vliegen. Met de technologie moet de hulpdienst meer kunnen zien en meten.

„Kan ik opstijgen?” vraagt brandweerman Marco Valstar. Hij draagt een geel hesje over zijn zwarte brandweertenue. ‘Piloot’, staat erop. In zijn handen houdt hij een controller die eruitziet als groot uitgevallen gamejoystick.

Een collega naast hem werpt een aandachtige blik op twee schermen in tabletformaat. „Het kan.” Dan klinkt een hoog, zoemend geluid. Een rode drone met witte en blauwe strepen wiebelt de lucht in.

De brandweermannen staan op de Twentse Safety Campus, een industrieterrein naast Twente Airport. Ze oefenen hier twee keer per week. De brandweer probeert verschillende scenario’s waarbij ze in de toekomst drones willen inzetten. Nog dit jaar wil de brandweer op alle plekken in het land binnen een uur een drone kunnen laten vliegen, vanaf minstens vijf locaties.

Lees hier het hele artikel.

 

blog
Geplaatst op: 26-01-2018
Door: Twente Safety Campus

14e bestuur tekent intentieverklaring!

Op woensdag 15 november ondertekenden de Veiligheidsregio Twente en de Stichting voor Katholiek en openbaar primair onderwijs Keender een intentieverklaring over het structureel volgen van het veiligheidseducatieprogramma van de Risk Factory Twente. Dit betekent dat het concept Risk Factory in de lesprogramma’s van de dertien basisscholen uit de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente wordt opgenomen. Keender is het veertiende Twentse bestuur dat zich verbindt aan het concept. Steeds meer besturen zien de nut en noodzaak om het onderdeel te laten zijn van het lesprogramma op scholen. De doelstelling is om elke Twentse basisschoolleerling uit groep 8 de Risk Factory te laten doorlopen. Het gaat hier dan jaarlijks om ca 8.000 leerlingen. Op dit moment bezoeken ongeveer 5.000 leerlingen de Risk Factory Twente.

In bijzijn van basisschoolleerlingen van basisschool De Holthuizen uit Haaksbergen ondertekenden de burgemeester van Haaksbergen, de heer Kok, en de algemeen directeur van Keender, de heer Velseboer de intentieverklaring.

 

blog
Geplaatst op: 15-11-2017
Door: Risk Factory Twente

Drones: hulpdiensten zetten stap in samenwerking

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio's Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt voor het landelijke project Drones van Brandweer Nederland. Met als doel het inrichten van een eigen landelijke vliegorganisatie voor de brandweer. ‘We komen nu in de volgende fase’, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘We zoeken naar samenwerking met Defensie en de nationale politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.’

Samenwerkende hulpdiensten

De samenwerking is vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.’ Dat gebeurde - in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – op vrijdag 8 september tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’ op de Twente Safety Campus. Wevers: ‘Een betere plek voor de ondertekening is er niet. Op deze locatie, met defensieverleden, werken hulpdiensten, onderwijs, instellingen en burgers samen aan veiligheid. Bovendien heeft het chinese bedrijf DJI onlangs een Memorandum of Understanding met Space53 ondertekend. Het bedrijf kiest er voor om samen met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. De brandweer én de Twente Safety Campus zijn hier als partner bij betrokken’.

 

Lees hier meer over het seminar drones op de Twente Safety Campus.

blog
Geplaatst op: 08-09-2017
Door: Twente Safety Campus